In den beginne….

Welke activiteit u met uw hond ook gaat ondernemen, eerst zal de hond goed opgevoed moeten zijn. Tijdens het eerste levensjaar van uw hond bent u constant met opvoeden bezig. Hij moet leren niet te trekken aan de lijn, te gaan zitten of liggen als u dat zegt.  Te komen als u roept. Uw hond moet het niet vreemd vinden als hij door u of een vreemde betast wordt. Hij mag niet protesteren als u z’n gebit wil laten zien aan de keurmeester of aan de dierenarts. In het eerste jaar bouwt u een goede relatie met uw hond op door veel met hem te spelen.  Niet vrijblijvend, maar op de manier die u aangeeft. Vooral in de socialisatieperiode – maar ook daarna – zal uw hond aan vreemde omstandigheden en geluiden moeten wennen. Bovendien moet u de hond leren goed om te gaan met andere mensen en honden. Hij mag zich niet overdreven angstig of agressief gedragen.

Wel of geen cursus…

Veel dingen leert u de hond dagelijks thuis. Voor het contact met andere mensen en honden is het prettig om een cursus te volgen. Tegenwoordig zijn er veel verenigingen die zogenaamde ‘opvoedingscursussen’ aanbieden. Baas en hond worden daar begeleid bij het aanleren van een aantal basiscommando’s. Ze leren hoe ze ongewenst gedrag kunnen voorkomen en hoe gewenst gedrag aangeleerd kan worden. We willen ten slotte niet dat je hond achter trimmers of fietsers aanrent. Daarnaast dat hij rustig een borstelbeurt ondergaat of zich een pil leert ingeven.  Verder niet lelijk doet tegen andere honden. Wacht bij de stoeprand en het niet opspringt tegen de visite.

Nadat de pup goed is opgevoed en uitgegroeid is tot een volwassen hond kunt u er voor kiezen een verdere opleiding met uw hond te gaan volgen. Binnen de VDH bestaan er opleidingen op verschillende terreinen.

De basisprincipes van de opvoeding zijn: Beloon goed gedrag, negeer ongewenst gedrag

Bron: VDH

Wesentest / Karakter beoordeling

De SV heeft een Wesentest ingevoerd en deze is noodzakelijk voor Duitse Herdershonden, geboren na 1 juli 2017 om deel te kunnen nemen aan een Fokgeschiktheidskeuring en om in te schrijven voor de Gebruikshondenklasse in Duitsland.
In het kader van de harmonisering in de WUSV gaat de VDH ook deze beoordeling organiseren en wordt Karakter Beoordeling genoemd.

Deze beoordeling kent de onderdelen:

  • onbevangenheid;
  • sociaal gedrag;
  • geluidsgevoeligheid;
  • bewegingszekerheid;
  • spel- en buitdrift;
  • fundamenteel karakter;

De honden worden door een keurmeester op bovengenoemde onderdelen getest en beoordeeld. Zie verder op de leesplank het Reglement Karakterbeoordeling de complete regels omtrent deze beoordeling.

Examens

Om aan examens, wedstrijden en kampioenschappen van de VDH te kunnen deelnemen, moet eerst het examen Verkeers Zekere Hond (VZH) met goed gevolg afgelegd zijn. De minimum leeftijd voor dit examen bedraagt vijftien maanden. Er wordt gekeken naar de handelbaarheid van de hond in het moderne stadsverkeer.  Hierbij is vooral het sociale gedrag van de hond belangrijk. Het examen is verdeeld in twee stukken. Het gehoorzaamheidsgedeelte. Dit wordt op het trainingsveld afgenomen. Slaagt men hiervoor dan kan men deelnemen aan het gedeelte dat op de openbare weg wordt afgenomen. Hier wordt het gedrag van de hond tegenover passerende voetgangers, achteropkomende fietsers, een voorbijlopende hond  beoordeeld.

Africhtingsexamens

IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung) is een sportdiploma voor de werkhondenrassen van de FCI (Fédération Cynologique Internationale.  IGP bestaat uit verdedigingswerk/pakwerk, speuren en appèl .  Bij pakwerk moet je hond de ‘boef’ opsporen (revieren), aanblaffen en stellen. In de praktijk wordt niet een boef maar een pakwerker opgespoord en aangeblaft. Probeert de pakwerker te ontsnappen, dan grijpt de hond in. Pakwerk is niet alleen pittig voor de pakwerker, maar ook voor je hond. Het stelt de belastbaarheid van je hond op de proef: de pakwerker kan naar je hond schreeuwen of dreigen. Tijdens de training leren de honden zich te fixeren op het willen pakken van de mouw van de pakwerker. Ze hebben geen kwade bedoelingen tegenover de pakwerker zelf.

De VDH kent deze africhtingexamens ook. : IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung)SpH (speurhond) en G&G (gedrag en gehoorzaamheid). Binnen de IGP en SpH programma’s bestaan verschillende niveaus. In het examenreglement zijn de eisen en de richtlijnen van deze examens nauwkeurig omschreven.

Het G&G programma is een gehoorzaamheidsprogramma dat iets afwijkt van het IGP programma, appèl (afdeling B).

Wanneer je geïnteresseerd bent in de exacte inhoud van al de examenprogramma’s? Kijk op de leesplank hieronder. Je kunt daar heel gemakkelijk het  IGP-examenreglement vinden en doorlezen.

Deelcertificaten

Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn examenvormen waarbij men examen doet in één of meer onderdelen van het IGP examenprogramma. Als je hond goed is in het speuren, maar nog niet helemaal klaar is voor het onderdeel appèl en/of manwerk, kun je op dit onderdeel alvast examen doen.

Om voor een IGP diploma in aanmerking te komen moet je echter alle drie de onderdelen, speuren, appèl en manwerk op één dag afwerken. Het deelcertificaat kan je echter een stimulans geven om door te gaan.

Bron: VDH